Cuốn thư - hoành phi câu đối

HOA NGHỆ THUẬT

Đồ trang trí xe

THỐNG KÊ

  • Khách đang online: 39
  • Truy cập hôm nay: 80
  • Lượt truy cập: 5661454
  • Số trang xem: 6366549
  • Tổng số danh mục: 112
  • Tổng số sản phẩm: 5427

QUẢNG CÁO

Bạn đang ở: Trang chủ
Giới thiệu

Vòng đá đeo cổ ngắn màu Đen Kèm vòng tay

150.000/ bộ (vòng cổ và vòng tay)

 

Vòng cổ đá thạch anh vàng

320.000/ bộ (vòng cổ và vòng tay)

 

Vòng đá đeo cổ ngắn ngọc Đen Kèm vòng tay

150.000/ bộ (vòng cổ và vòng tay)

 

Vòng cổ đá thạch anh ngọc xanh ngắn

150.000/ bộ (vòng cổ và vòng tay)

 

Vòng đá đeo cổ ngắn đá xà cừ kèm Vòng...

150.000/ bộ (vòng cổ và vòng tay)

 

Vòng cổ pha lê

100.000 /chiếc

 

Vòng cổ đá thạch anh ngọc vàng

150.000/ bộ (vòng cổ và vòng tay)

 

Vòng cổ ngọc trai

300.000/ chiếc

 

Vòng ngọc trai

400.000/ chiếc

 

Vòng cổ đá thạch anh ngọc tím

150.000/ bộ (vòng cổ và vòng tay)

 

Vòng cổ đá ngọc đen

150.000/ bộ (vòng cổ và vòng tay)

 

Vòng cổ pha lê

100000/ chiếc

 

Vòng ngọc trai

400.000đồng/chiếc

 

Vòng cổ pha lê

100.000/ chiếc

 

Vòng cổ pha lê

100.000 /chiếc

 

Vòng cổ pha lê

100.000 /chiếc

 

Vòng đá đeo cổ đá tím - dài

200.000/ bộ (vòng cổ và vòng tay)

 

Cầu đá thạch anh hồng nặng 3,3 kg - ĐK 13,5 cm - Cầu đá phong thủy

Giá bán: 3,300,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá thạch anh hồng loại A nặng 2,2kg , ĐK 11,2 cm - Cầu đá phong thủy

Giá bán: 2,200,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá phong thủy rồng phượng

Giá bán: 1,950,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá thạch anh hồng nặng 1,25kg - Đá phong thủy

Giá bán: 720,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá thạch anh hồng nặng 1,6 kg - ĐK 10,5 cm - Đồ phong thủy

Giá bán: 1,120,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá thạch anh trắng nặng 2,0 kg - Đồ phong thủy

Giá bán: 560,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá thạch anh trắng nặng 2,4kg - Đồ phong thủy

Giá bán: 670,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá thạch anh trắng nặng 2,4 kg - Đồ phong thủy

Giá bán: 670,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá thạch anh hồng nặng 2,4 kg - ĐK 11,2 cm- Đồ phong thủy

Giá bán: 2,500,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá thạch anh vàng đỏ nặng 10 kg - ĐK 18 cm - Đồ phong thủy

Giá bán: 6,000,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá thạch anh vàng đỏ nặng 5,65 kg - ĐK 16 cm - Đồ phong thủy

Giá bán: 3,390,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá thạch anh hồng nặng 2,9 kg - Đồ phong thủy

Giá bán: 2,030,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá thạch anh hồng nặng 3,4kg - ĐK 13,5 cm - Đồ phong thủy

Giá bán: 3,400,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá thạch anh hồng loại A nặng 2,5 kg , ĐK 11,2 cm - Đồ phong thủy

Giá bán: 2,500,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá onyx đen nặng 4,55 kg - ĐK 15 cm - Cầu đá phong thủy

Giá bán: 2,040,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá onyx đen nặng 4,5 kg - ĐK 15 cm - Cầu đá phong thủy

Giá bán: 2,020,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá olic đen nặng 2,7 kg - ĐK 13cm - Đồ phong thủy

Giá bán: 1,100,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá Onyx đen nặng 2,85 kg - ĐK 13,5 cm - Đồ phong thủy

Giá bán: 1,300,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá onyx đen nặng 4,4 kg - ĐK 15 cm - Cầu đá phong thủy

Giá bán: 1,980,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá thạch anh đen nặng 0,9 kg - Đồ phong thủy

Giá bán: 630,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá thạch anh đen nặng 1,7 kg - ĐK 13,5 cm Đồ phong thủy

Giá bán: 1,190,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá olic đen nặng 1 kg - ĐK 10 cm - Đồ phong thủy

Giá bán: 400,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá olic đen nặng 2,75 kg - ĐK 13 cm - Đồ phong thủy

Giá bán: 1,100,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá Onyx đen nặng 2,3 kg - ĐK 12,5 cm - Đồ phong thủy

Giá bán: 920,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá Onyx đen nặng 2 kg - ĐK 11.7 cm - Đồ phong thủy

Giá bán: 800,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá Onyx đen nặng 2,85 kg - ĐK 13,5 cm - Đồ phong thủy

Giá bán: 1,350,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá thạch anh vàng nặng 2,6 kg , ĐK 12 cm - Đồ phong thủy

Giá bán: 1,040,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá thạch anh vàng nặng 5,1 kg - ĐK 16 cm - Đồ phong thủy

Giá bán: 2,060,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá thạch anh vàng nặng 3,4 kg, ĐK 14 cm - Đồ phong thủy

Giá bán: 1,530,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá thạch anh vàng nặng 5,1 kg - Đồ phong thủy

Giá bán: 2,040,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá thạch anh vàng nặng 4,7 kg - ĐK 15 cm - Đồ phong thủy

Giá bán: 1,880,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá thạch anh tím nặng 0,65kg - Cầu đá phong thủy

Giá bán: 1,390,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá thạch anh Tím trong 0,65 kg - ĐK 6 cm

Giá bán: 1,365,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá thạch anh vàng nặng 2,9 kg , ĐK 12,5 cm

Giá bán: 1,300,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá thạch anh vàng đậm nặng 2,1 kg ĐK 11 cm

Giá bán: 940,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá thạch anh vàng nặng 2,2 kg ĐK 11,2 cm

Giá bán: 990,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá thạch anh Vàng đẹp nặng 1,7 kg ĐK 11,2 cm - cầu đá phong thủy

Giá bán: 765,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Quả cầu lăn tay đá thạch anh trắng đường kính 3 cm

Giá bán: 70,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Quả cầu lăn tay đá thạch anh đen đừong kính 3,2 cm

Giá bán: 45,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Bộ 5 quả trứng đá - Đồ phong thủy

Giá bán: 300,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Bộ 7 quả trứng đá - Đồ phong thủy

Giá bán: 420,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá thạch anh xanh nặng 0.83 kg , ĐK 7,5 cm- cầu đá phong thủy

Giá bán: 525,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá đỏ nặng 1,76 kg đk 11,3 cm

Giá bán: 598,000VNĐ

Mang lại sức khỏe - tiền tài - may mắn - công danh - sự nghiệp

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cầu đá thạch anh xanh nặng 0.7 kg - cầu đá phong thủy

Giá bán: 630,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Bộ 9 quả trứng đá - Đồ phong thủy

Giá bán: 540,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Vòng tay đá thạch anh không màu tinh thể màu lam hạt 10 ly - vòng tay phong thủy

Giá bán: 200,000VNĐ

Hàng chất lượng đẹp

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Vòng tay tay thạch anh tóc trắng 11 ly- vòng tay phong thủy

Giá bán: 450,000VNĐ

Hàng bền đẹp chất lượng

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Vòng tay thạch anh tóc trắng 8 ly - vòng tay phong thủy

Giá bán: 430,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Vòng tay thạch anh tóc đỏ cam hạt 9 ly - vòng tay phong thủy

Giá bán: 310,000VNĐ

Hàng chất lượng đẹp tốt cho sức khỏe

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Vòng tay đá thạch anh không màu tinh thể màu lam hạt 8 ly - vòng tay phong thủy

Giá bán: 100,000VNĐ

hàng đảm bảo chất lượng

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

-Vòng tay đá mã não đỏ cờ hạt 8 ly - vòng tay phong thủy

Giá bán: 80,000VNĐ

Đá đẹp chất lượng bền

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Vòng tay mã não xanh lá hạt 8 ly - vòng tay phong thủy

Giá bán: 120,000VNĐ

Đá đẹp bền chất lượng

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Vòng tay đá mã não đỏ cờ 6 ly- vòng tay phong thủy

Giá bán: 60,000VNĐ

vòng tay đá đẹp, bền

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Vòng tay đá khổng tước (Malachit) tự nhiên màu xanh lục hạt 10 ly đã kiểm định

Giá bán: 630,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Vòng tay đá Diopside tự nhiên màu xanh lục hạt 11 ly đã kiểm định

Giá bán: 1,380,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Vòng tay đá thạch anh ưu linh 15 ly

Giá bán: 1,160,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Vòng tay đá mã não Lạt Ma màu nâu hạt 18 ly

Giá bán: 250,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Vòng tay đá thạch anh trắng tự nhiên hạt 9 ly đã kiểm định

Giá bán: 400,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Vòng tay đá Ametit tự nhiên (thạch anh tím) hạt 10 ly đã kiểm định

Giá bán: 730,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Vòng tay đá thạch anh trắng tự nhiên hạt 11 ly đã kiểm định

Giá bán: 600,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Vòng tay đá Aquamarin tự nhiên màu xanh lam hạt 8 ly đã kiểm định

Giá bán: 445,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Vòng tay đá Beryl tự nhiên nhiều màu hạt 9 ly đã kiểm định

Giá bán: 400,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Vòng tay đá Aquamarine màu xanh nước biển nhạt 12 ly - Vòng tay đá phong thủy

Giá bán: 350,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Vòng tay Aquamarine ngũ sắc 11 ly - Vòng tay đá phong thủy

Giá bán: 260,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Vòng tay đá mắt hổ da báo hạt 12 ly

Giá bán: 220,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Vòng tay đá mã não Lạt Ma 14 ly màu đen

Giá bán: 250,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Vòng tay đá thạch anh ưu linh màu xanh rêu hạt 10 ly

Giá bán: 250,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Vòng tay đá thạch anh ưu linh màu đỏ hạt 10 ly

Giá bán: 250,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Vòng tay đá thạch anh khói tự nhiên màu nâu đen hạt 11 ly đã kiểm định

Giá bán: 450,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Vòng tay đá Beryl tự nhiên nhiểu màu hạt 10.5 ly đã kiểm định

Giá bán: 405,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Vòng tay đá thạch anh tóc tự nhiên màu vàng nâu hạt 9 ly đã kiểm định

Giá bán: 600,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Vòng Tay Đá Thạch Anh Mắt Hổ Tự Nhiên nhiều màu 14.5 ly đã kiểm định

Giá bán: 420,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Vòng tay đá Apatit tự nhiên màu xanh lục hạt 10 ly đã kiểm định

Giá bán: 880,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Vòng tay đá thạch anh ưu linh màu tím hạt 12 ly

Giá bán: 755,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Vòng tay đá thạch anh hồng

Giá bán: 150,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đỉnh B257 - 3- 3D ( Cao 50 cm Rộng 30 cm )

Giá bán: 5,439,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đỉnh B257.1.3D Đen cao 61 cm / đồ thờ

Giá bán: 8,127,000VNĐ

Đỉnh đồng đen cao 55 cm, tai đôi rồng chầu chạm sắc nét, chất liệu đồng vàng hun đen. Hàng được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại hình ảnh nổi sắc nét.Xuất sứ đài Loan...

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đỉnh B257 - 5 - 3D ( Cao 34 cm Rộng 28 cm )

Giá bán: 3,108,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đỉnh B257 - 1- 2D ( Cao 58 cm Rộng 50 cm )

Giá bán: 6,125,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đỉnh B257 - 3- 2D ( Cao 50 cm Rộng 30 cm )

Giá bán: 3,857,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đỉnh B257 - 4- 2D ( Cao 42 cm Rộng 35 cm )

Giá bán: 3,045,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đỉnh B257 - 5- 2D ( Cao 33 cm Rộng 28 cm )

Giá bán: 2,233,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Mặt phật bản mệnh đá mã não vàng - Phật A Di Đà dài 3.6x2.4 cm

Giá bán: 200,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mặt phật bản mệnh đá mã não vàng - Phật Đại Nhật Như Lai dài 3.6x2.4 cm

Giá bán: 200,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mặt phật bản mệnh đá mã não vàng - Phật Đại Thế Chí Bồ Tát dài 3.6x2.4 cm

Giá bán: 200,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mặt phật bản mệnh đá mã não vàng - Phật Hư Không Tạng Bồ Tát dài 3.6x2.4 cm

Giá bán: 200,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mặt phật bản mệnh đá mã não vàng - Phật Thiên Thủ Bồ Tát dài 3.6x2.4 cm

Giá bán: 200,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mặt phật bản mệnh đá mã não vàng - Phật Phổ Hiền Bồ Tát dài 3.6x2.4 cm

Giá bán: 200,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mặt phật bản mệnh đá mã não vàng - Phật Văn Thù Bồ Tát dài 3.6x2.4 cm

Giá bán: 200,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mặt phật bản mệnh đá mã não trắng - Phật A Di Đà dài 3.6x2.4 cm

Giá bán: 200,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mặt phật bản mệnh đá mã não trắng - Phật Bất Động Minh Vương dài 3.6x2.4 cm

Giá bán: 200,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mặt phật bản mệnh đá mã não trắng - Phật Đại Nhật Như Lai dài 3.6x2.4 cm

Giá bán: 200,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mặt phật bản mệnh đá mã não trắng - Phật Đại Thế Chí Bồ Tát dài 3.6x2.4 cm

Giá bán: 200,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mặt phật bản mệnh đá mã não trắng - Phật Hư Không Tạng Bồ Tát dài 3.6x2.4 cm

Giá bán: 200,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mặt phật bản mệnh đá mã não trắng - Phật Phổ Hiền Bồ Tát dài 3.6x2.4 cm

Giá bán: 200,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mặt phật bản mệnh đá mã não trắng - Phật Thiên Thủ Bồ Tát dài 3.6x2.4 cm

Giá bán: 200,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mặt phật bản mệnh đá mã não trắng - Phật Văn Thù Bồ Tát dài 3.6x2.4 cm

Giá bán: 200,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mặt phật bản mệnh đá mã não đỏ - Phật A Di Đà dài 3.6x2.4 cm

Giá bán: 200,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mặt phật bản mệnh đá mã não đỏ - Phật Hư Không Tạng Bồ Tát dài 3.6x2.4 cm

Giá bán: 200,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mặt phật bản mệnh đá mã não vàng - Phật Bất Động Minh Vương dài 3.6x2.4 cm

Giá bán: 200,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mặt phật bản mệnh đá mã não đỏ - Phật Bất Động Minh Vương dài 3.6x2.4 cm

Giá bán: 200,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mặt phật bản mệnh đá mã não đỏ - Phật Đại Nhật Như Lai dài 3.6x2.4 cm

Giá bán: 200,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mặt phật bản mệnh đá mã não đỏ - Phật Đại Thế Chí Bồ Tát dài 3.6x2.4 cm

Giá bán: 200,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mặt phật bản mệnh đá mã não đỏ - Phật Phổ Hiền Bồ Tát dài 3.6x2.4 cm

Giá bán: 200,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mặt phật bản mệnh đá mã não đỏ - Phật Thiên Thủ Bồ Tát dài 3.6x2.4 cm

Giá bán: 200,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mặt phật bản mệnh đá mã não đỏ - Phật Văn Thù Bồ Tát dài 3.6x2.4 cm

Giá bán: 200,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mặt dây truyền - thạch anh tóc vàng. Dài 2cm

Giá bán: 1,500,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Phật di lặc đá ngọc xanh phỉ thúy bọc bạc / đô phong thuy

Giá bán: 930,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Phật di lặc đá núi lửa, bọc bạc/ đô phong thuy

Giá bán: 700,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Phật di lặc đá mã não đỏ, bọc bạc,/ đô phong thuy

Giá bán: 630,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Phật bà đá mắt hổ, bọc bạc/ đô phong thuy

Giá bán: 235,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

tỳ hưu đá ngọc vàng xanh

Giá bán: 270,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Tỳ hưu đá ngọc xanh đen bọc bạc

Giá bán: 470,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Tỳ hưu đá vàng

Giá bán: 220,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Phật bà xanh nhỡ, bọc bạc/ đô phong thuy

Giá bán: 315,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Trụ đá thạch anh trắng cao 21 cm rộng 8 cm nặng 1.92 kg

Giá bán: 730,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Trụ đá thạch anh trắng cao 21 cm rộng 8 cm nặng 2.06 kg

Giá bán: 780,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Trụ đá thạch anh trắng cao 20 cm rộng 9 cm nặng 2.1 kg

Giá bán: 800,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Trụ đá thạch anh trắng cao 22 cm rộng 8 cm nặng 2.1 kg

Giá bán: 800,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Trụ đá thạch anh trắng cao 19.5 cm rộng 9 cm nặng 2.15 kg

Giá bán: 817,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Trụ đá thạch anh trắng cao 19 cm rộng 10 cm nặng 2.16 kg

Giá bán: 820,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Trụ đá thạch anh trắng cao 22 cm rộng 8 cm nặng 1.82 kg

Giá bán: 690,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Trụ đá thạch anh trắng cao 17.5 cm rộng 8 cm nặng 1.58 kg

Giá bán: 600,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Trụ đá thạch anh vàng cao 16 cm rộng 7 cm nặng 0.98 kg

Giá bán: 510,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Trụ đá thạch anh vàng cao 15.5 cm rộng 7 cm nặng 0.92 kg

Giá bán: 480,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Trụ đá thạch anh vàng cao 15 cm rộng 7 cm nặng 0.86 kg

Giá bán: 450,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Trụ đá thạch anh vàng cao 13.5 cm rộng 7.5 cm nặng 0.88 kg

Giá bán: 460,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Trụ đá thạch anh vàng cao 14.5 cm rộng 7 cm nặng 0.86 kg

Giá bán: 450,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Bình đá thạch anh phong thủy nặng 4,5 kg

Giá bán: 1,000,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Bình đá thạch anh phong thủy nặng 3,5 kg

Giá bán: 800,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Trái tim đá Avanturin - rộng 8 cm, đồ phong thủy, đồ đá

Giá bán: 420,000VNĐ

Đá Avanturin là dạng biến thể của thạch anh nhỏ hạt . Thường có mầu vàng , xanh lá cây, xanh lam màu quả anh đào tím và đen . Ánh lấp lánh và ánh chập chờn huyền bí của đá avanturi

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Dây bạc dạng mặt là 3 hạt bi tròn đều trẻ em

Giá bán: 415,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Dây bạc dạng mắt xích dẹt A 55 - trang suc bac

Giá bán: 2,090,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Dây bạc dạng mắt xích khúc A 56 - trang suc bac

Giá bán: 1,070,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Dây bạc dạng mắt xích khúc A 57 - trang suc bac

Giá bán: 740,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Dây bạc dạng hạt bi tròn đều A58 - Trang sức bạc

Giá bán: 720,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Dây bạc nam dạng móc xích cuốn A59 - Trang sức bạc

Giá bán: 1,300,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Dây bạc dạng mắt xích cuốn A 60 - trang suc bac

Giá bán: 3,280,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Dây bạc dạng mắt xích dẹt A 52 - trang suc bac

Giá bán: 1,270,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Dây bạc dạng mắt xích dẹt A 54 - trang suc bac

Giá bán: 1,970,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Dây bạc nữ dạng bẹt rộng A11 - Bạc trang sức

Giá bán: 210,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Dây bạc nữ dạng xoắn tròn A9 - trang suc bac

Giá bán: 200,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Dây bạc nữ dạng mắt hoa A17 - Trang sức bạc

Giá bán: 140,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Dây bạc nữ dài dạng mắt xích hoa A19 - trang suc bac

Giá bán: 265,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Dây bạc nữ dạng mắt hoa A20 - trang suc bac

Giá bán: 200,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Dây bạc nữ dạng mắt xích khúc A21 - trang suc bac

Giá bán: 150,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Dây bạc nữ dạng mắt xích xích trẻ em trai A22 - trang suc bac

Giá bán: 300,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Dây bạc nữ dạng mắt xích bẹt A23 - trang suc bac

Giá bán: 160,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Dây bạc nữ dạng móc xích bồ dục A25 - trang suc bac

Giá bán: 300,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng đá đeo cổ ngắn màu Đen Kèm vòng tay

Giá bán: 150.000/ bộ (vòng cổ và vòng tay)VNĐ

Vòng được làm từ đá thạch anh ngọc đen nó có tác dụng làm dễ dàng sự hùng biện, làm chậm sự hình thành sỏi thận, tạo mối liên lạc với năng lượng vũ trụ...

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng cổ đá thạch anh vàng

Giá bán: 320.000/ bộ (vòng cổ và vòng tay)VNĐ

Với các màu sắc khác nhau vòng đá thạch anh vàng không những đem lại sự trẻ trung, xinh đẹp mà nó có tác dụng làm cho tinh thần sảng khoái,làm dịu các buồn phiền...

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng đá đeo cổ ngắn ngọc Đen Kèm vòng tay

Giá bán: 150.000/ bộ (vòng cổ và vòng tay)VNĐ

Vòng được làm từ đá thạch anh ngọc nâu nó có tác dụng làm dễ dàng sự hùng biện, làm chậm sự hình thành sỏi thận, tạo mối liên lạc với năng lượng vũ trụ.

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng cổ đá thạch anh ngọc xanh ngắn

Giá bán: 150.000/ bộ (vòng cổ và vòng tay)VNĐ

Vòng được làm từ đá thạch anh ngọc xanh nó có tác dụng làm dễ dàng sự hùng biện, làm chậm sự hình thành sỏi thận, tạo mối liên lạc với năng lượng vũ trụ. hợp với người...

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng đá đeo cổ ngắn đá xà cừ kèm Vòng tay

Giá bán: 150.000/ bộ (vòng cổ và vòng tay)VNĐ

Xà cừ là loại vật chất trắng nhất thế giới. Xà cừ có độ cứng 2,5 - 3. Ngoài tác dụng trang sức còn cso tác dụng như một vật trừ tà, giúp ổn định tâm tư, loại bỏ tạp niệm...

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng cổ đá thạch anh ngọc tím

Giá bán: 300.000/ chiếcVNĐ

Vòng được làm từ đá thạch anh ngọc đen nó có tác dụng làm dễ dàng sự hùng biện, làm chậm sự hình thành sỏi thận, tạo mối liên lạc với năng lượng vũ trụ...

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng cổ pha lê

Giá bán: 100.000 /chiếcVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng cổ đá thạch anh ngọc vàng

Giá bán: 150.000/ bộ (vòng cổ và vòng tay)VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng đá thạch anh ngọc xanh - dài

Giá bán: 150.000/ chiếc

Vòng được làm từ đá thạch anh ngọc xanh nó có tác dụng làm dễ dàng sự hùng biện, làm chậm sự hình thành sỏi thận, tạo mối liên lạc với năng lượng vũ trụ.

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng cổ thạch anh tóc vàng

Giá bán: 1.000.000/ chiếcVNĐ

Đối với thạch anh tóc vàng nó có tác dụng làm tăng chí tiến thủ, gan dạ, sáng suốt, phát huy tính sáng tạo, có dũng khí tiếp nhận những thách thức

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng đeo cổ đá ngọc trai hạt tròn đều 12 ly

Giá bán: 470,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng đá đeo cổ ngọc trai hạt bồ dục10 ly

Giá bán: 330,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng đá đeo cổ ngọc trai hạt dẹt10 ly/ trang sức đá

Giá bán: 380,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng đeo cổ ngọc trai hạt 10 ly/ trang sức đá

Giá bán: 220,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng đá đeo cổ ngọc trai hạt bánh xe 8 ly/ trang sức đá

Giá bán: 300,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng đá đeo cổ ngọc trai hạt dẹt 8 ly/ trang sức đá

Giá bán: 210,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng đá đeo cổ ngọc trai hạt tròn 10 ly/ trang sức đá

Giá bán: 380,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng đeo cổ đá thạch anh tóc vàng/ đô phong thuy

Giá bán: 1,470,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng đá đeo cổ đá ngọc xanh lục 12ly

Giá bán: 560,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng đá đeo cổ đá thạch anh tím hạt cạnh 10 ly

Giá bán: 600,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng đá đeo cổ đá thạch anh vàng hạt to nhỏ

Giá bán: 650,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng đá đeo cổ đá thạch anh xanh hạt hình bồ dục đều 10 ly

Giá bán: 680,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Bộ trang sức bạc gồm Nhẫn + khuyên Tai + Mặt đeo cổ + Vòng bạc đeo tay

Giá bán: 850,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Bộ vòng cổ và vòng tay thạch anh khói

Giá bán: 1,300,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Bộ vòng cổ và vòng tay đá thạch anh tím

Giá bán: 800.000/ bộVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Bộ vòng cổ và vòng tay ngọc xanh

Giá bán: 700.000/ bộVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng cổ ngọc trai

Giá bán: 300.000/ chiếc

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng ngọc trai

Giá bán: 400.000/ chiếc

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng cổ thạch anh ngọc ngũ sắc

Giá bán: 250.000/ chiếc

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng cổ đá thạch anh ngọc tím

Giá bán: 150.000/ bộ (vòng cổ và vòng tay)VNĐ

Với các màu sắc khác nhau vòng đá mã não không những đem lại sự trẻ trung, xinh đẹp mà còn đem lại tình yêu hy vọng,nó có tác dụng giảm áp lực, tiêu trừ mệt mỏi...

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng cổ đá mã não vàng - dài

Giá bán: 150.000/chiếcVNĐ

Với các màu sắc khác nhau vòng đá mã não không những đem lại sự trẻ trung, xinh đẹp mà còn đem lại tình yêu hy vọng,nó có tác dụng giảm áp lực, tiêu trừ mệt mỏi...

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng đá mã não vàng - dài

Giá bán: 150.000/ chiếcVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng cổ đá thạch anh ngọc hồng - dài

Giá bán: 150.000/ chiếcVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng cổ đá ngọc đen

Giá bán: 150.000/ bộ (vòng cổ và vòng tay)VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng cổ pha lê

Giá bán: 100000/ chiếc

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng ngọc trai

Giá bán: 400.000đồng/chiếcVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng cổ pha lê

Giá bán: 100.000/ chiếc

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng cổ pha lê

Giá bán: 100.000 /chiếcVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng cổ pha lê

Giá bán: 100.000 /chiếcVNĐ

Vòng cổ được làm từ đá pha lê với nhiều màu sắc phù hợp với nhiều lứa tuổi

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng đá đeo cổ đá tím - dài

Giá bán: 200.000/ bộ (vòng cổ và vòng tay)VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng đá đeo cổ đá mã não vàng

Giá bán: 600,000VNĐ

Đá tím đại diện cho tình yêu,vhôn nhân và hạnh phúc. Thạch anh tím thường được dùng làm vật hộ thân, trừ tà ma và mang lại may mắn...Vòng thạch anh tím sẽ đem lại sự thông tuệ.

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Vòng đá đeo cổ ngắn màu Xanh lục + Vòng tay

Giá bán: 150.000 /BộVNĐ

Vòng được làm từ đá ngọc, với nhiều kiểu dáng đẹp mắt, các bạn có thể phối hợp vòng cổ với các loại váy, áo dài hoặc áo hở cổ, làm cho bạn thêm sang trọng và lịch sự...

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Rùa đầu rồng gốm dài 50cm cao 40 cm

Giá bán: 1,500,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Rùa đầu rồng gốm dài 50cm cao 40 cm

Giá bán: 1,500,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Phật Di lặc Gốm sứ TQ ngồi bệ rồng cao 60 rộng 50 cm

Giá bán: 2,900,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Phật Di lặc Gốm sứ TQ bên con cháu cao 60 rộng 45 cm

Giá bán: 3,000,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Quan vân Trường Gốm cao 40cm rộng 26 cm

Giá bán: 720000/ ôngVNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Đôi thiên nga Trắng nhũ vàng cao 34 cm

Giá bán: 1.500.000/ đôiVNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mẹ con thiên nga nhũ bạc mình rỗng cao 25cm

Giá bán: 870,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Đôi thiên nga trắng nhũ bạc trên đế hoa cao 25 cm

Giá bán: liên hệVNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Đôi Thiên nga trắng Nhũ bạc cao 38cm

Giá bán: 1,500,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Đôi thiên nga Trắng nhũ vàng cao 38 và 35 cm

Giá bán: 1,500,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Đôi thiên nga đỏ nhũ bạc cao 38 và 35 cm

Giá bán: 1,500,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Đôi thiên nga trắng mặc váy nhũ vàng cao 40 và 35 cm

Giá bán: 1.500.000/ đôiVNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Thiên nga đôi trắng có đế gỗ cao 65cm dài 68 cm

Giá bán: 2,730,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Bộ cửu Rồng phun nước cao 70 cm

Giá bán: 2,000,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Bộ tam đa gốm sứ trắng TQ cao 50 cm

Giá bán: 3,000,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

THiên nga trắng ( đỏ ) nhỏ đang bơi cao 21 cm rộng 16 cm

Giá bán: 700.000 / đôi VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Gương bát quái Một mặt gương một mặt hổ phù rộng 14 cm

Giá bán: 100,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Chuông gió đồng 5 tầng 6 thanh loại nhỏ

Giá bán: 480,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Chuông gió hồ lô ngọc xanh 6 thanh nhôm trắng 5594

Giá bán: 170.000/ chiếcVNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Sơn hải chấn rộng 24 cao 21 cm

Giá bán: 300.000 / chiếcVNĐ

- Có tác dụng vừa chấn sát khí vừa chấn tà ma đến quấy nhiễu gia chủ.

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Gương bát quái mặt bát quái + mặt gương rộng 12cm

Giá bán: 100,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Chuông gió hồ lô 8 thanh nhôm vàng 0872

Giá bán: 170.000/ chiếcVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Cầu thủy tinh màu xanh lục đường kính 8 cm

Giá bán: 125,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Cầu thủy tinh san hô Đường kính 16cm

Giá bán: 650,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Cầu Pa lê màu trắng đường kính 8 cm

Giá bán: 126,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đèn cá niệm phật đổi màu cao 38 cm

Giá bán: 800.000 / chiếcVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Cầu thủy tinh pa lê màu đỏ giác cạnh đường kính 11 cm

Giá bán: 380.000/ QuảVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Cầu thủy tinh pa lê treo các màu đường kính 8 cm

Giá bán: 190,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Cầu thủy tinh pa lê treo các màu đường kính 4 cm

Giá bán: 40.000/ quảVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Cầu thủy tinh pa lê trắng trong có hình con giáp đường kính 8 cm

Giá bán: 220,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Phật Di lặc gỗ ngồi tòa sen cao 40 cm rộng 35 cm

Giá bán: 2,000,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Bàn thờ Thần tài gỗ Pơ mu vàng 48x59cm

Giá bán: 1,500,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Câu đối Mẹ - Cha gỗ nghiến chữ trắng cao 80 rộng 55 cm

Giá bán: 2.100.000/ chiếc

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Phật Di lặc gỗ Pơ mu kéo tải tiền cao 28 cm dài 47 cm

Giá bán: 1,280,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Phật Di lặc gỗ Pơ mu dưới gốc tùng cao 68 cm rộng 27 cm

Giá bán: 2,000,000

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Phật Di lặc gỗ Pơ mu ngồi cầm Hồ lô + Thỏi vàng cao 28 cm dài 45 cm

Giá bán: 1,800,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Đôn tròn gỗ hương cao 70cm

Giá bán: 990,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Bút lông phong thủy

Giá bán: 37.000/ chiếcVNĐ

Tác dụng tăng trí tuệ thông minh khi để ở bàn học hoặc bàn làm việc

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cóc thiềm thừ gỗ lu nghiến cao 25 cm rộng 40 cm

Giá bán: 4,500,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Câu đối Mẹ - Cha gỗ nghiến chữ đen cao 72 rộng 65 cm

Giá bán: 2.100.000/ chiếcVNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Khỉ màu vàng 01390/ Đồ phong thủy

Giá bán: 1,270,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Thiền thừ bột đá quay 1768/ Đồ phong thủy cao 17cm,dài 15cm,rộng 17cm

Giá bán: 460,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Cây tiền nhỏ 13126/ Đồ phong thủy

Giá bán: 570,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Phật di lặc đứng trên tiền cao 42cm/ Đồ phong thủy

Giá bán: 1,200,000VNĐ

Phật Di lặc còn gọi là "Phật Cười", Di Lặc là biểu tượng tuyệt đối của hạnh phúc trong phong thủy. Ngài biến những buồn phiền, giận giữ, căng thẳng của con người thành hạnh phúc

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Hộp đựng giấy ăn TV 01204/ Đồ phong thủy

Giá bán: 915,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Thiền thừ hoa phú quý 03196/ Đồ phong thủy

Giá bán: 1,000,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Trĩnh tiền 01375/ Đồ phong thủy

Giá bán: 1,050,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Cây tiền 33214/ Đồ phong thủy

Giá bán: 2,041,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Song ngư như ý 01370/ Đồ phong thủy

Giá bán: 2,600,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Thiền thừ 33145/ Đồ phong thủy

Giá bán: 560,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Hoa phú quý vàng 10122/ Đồ phong thủy

Giá bán: 1,400,000VNĐ

Hoa phú quý vàng được làm từ chất liệu bột đá pha nhựa, màu vàng tượng trương cho vẻ đẹp sang trọng quyền quý. Hoa bày trong phòng khách đem phú quý về cho gia chủ...

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Hoa phu quý 3070/ Đồ phong thủy

Giá bán: 985,000VNĐ

Hoa phú quý vàng được làm từ chất liệu bột đá pha nhựa, màu vàng tượng trương cho vẻ đẹp sang trọng quyền quý. Hoa bày trong phòng khách đem phú quý về cho gia chủ...

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Tỳ hưu bột đá quay 1769/ Đồ phong thủy cao 20cm,daif15cm,rộng15cm

Giá bán: 460,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Phật di lặc ngồi trên túi tiền 33215/ Đồ phong thủy

Giá bán: 2,100,000VNĐ

Phật Di lặc còn gọi là "Phật Cười", Di Lặc là biểu tượng tuyệt đối của hạnh phúc trong phong thủy. Ngài biến những buồn phiền, giận giữ, căng thẳng của con người thành hạnh phúc

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Phật di lặc 0137 cao 50cm, rộng 25cm/ Đồ phong thủy

Giá bán: 2,400,000VNĐ

Đức Phật Di Lặc (hay còn gọi là Bồ Tát Di Lạc) là biểu tượng tuyệt đối của hạnh phúc trong phong thủy, biểu tượng của sự hài hòa, niềm vui vô tư lự

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Thiền thừ hoa phú quý 40153/ Đồ phong thủy

Giá bán: 1,160,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cây đá ngũ sắc cao 50 cm rộng 35 cm

Giá bán: 1,300,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đá vân nâu hoa văn hình qủa đào 50 rộng 40 cm

Giá bán: 5,000,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Cây đá ngũ sắc trên núi cao 45 cm rộng 48 cm

Giá bán: 3,000,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Phong thủy luân cây đá xanh cao 48 cm rộng 43 cm

Giá bán: 2,080,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đá thạch anh dát nền nhà các màu 2kg

Giá bán: 110,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đá ngũ sắc bông lúa cao 45 rộng 35 cm

Giá bán: 2,160,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Cây hoa đá Hồng tài lộc cao 37 rộng 30 cm

Giá bán: 700,000VNĐ

Trong phong thủy, Cây Tài Lộc tượng trưng cho sự sung túc, đem lại cát khí mạnh mẽ cho ngôi nhà, văn phòng hoặc cửa hàng kinh doanh

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đá ngọc lam cao 73 rộng 60 cm

Giá bán: 6,000,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Cây hoa đá xanh phong thủy cao 35 cm rộng 22 cm

Giá bán: 900,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Tháp cầu nước đá vàng cao 1,12 m

Giá bán: 2.900.000/ BộVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Trụ đá Trắng cầu xoay cao 77cm

Giá bán: 5.300.000/ bộVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đá thạch anh trắng cao 52 rộng 45 cm

Giá bán: 4,250,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đá vân nâu hoa văn hình qủa đào cao 48 rộng 23 cm

Giá bán: 1,780,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đá xanh lục cao 30 rộng 32 cm

Giá bán: 1,900,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đá vân vàng hình ngọn đuốc cháy cao 54 cm rộng 45 cm

Giá bán: 3,550,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đá ngũ sắc cao 28 rộng 20 cm

Giá bán: 980,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đá xanh lục cao 30 rộng 42 cm

Giá bán: 2,400,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Cây hoa đá thạch anh xanh cao 1,15m

Giá bán: 10,000,000VNĐ

Đồ phong thuỷ: Cây tài lộc đá thạch anh xanh phong thuỷ đem lại bình an, gặp hung hoá cát.

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đá ngũ sắc cao 37 rộng 26 cm

Giá bán: 1,530,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đá nâu hoa cao 30 rộng 25 cm

Giá bán: 1,200,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đèn đá muối nặng 12,4kg

Giá bán: 4,340,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cá chép hóa rồng đá ngọc xanh cao 22 cm

Giá bán: 1,200,000VNĐ

Ngoài Tỳ Hưu, Thiềm Thừ…Thì cá chép cũng được xem là linh vật phong thủy có khả năng chiêu tài khí, tạo may mắn về tài lộc trong kinh doanh cho gia chủ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Rùa đầu rồng đá vàng vao 14cm

Giá bán: 800,000VNĐ

Phong thủy cho rằng Rùa là linh vật trấn giữ ở phương Bắc. Từ xưa, người ta đã quan niệm phương Bắc là nơi thu hút tiền tài từ công việc và kinh doanh

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Ấn quan đá ngọc long cao 10 cm

Giá bán: 1,200,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Bát bảo đá vàng cao 8 cm

Giá bán: 560,000VNĐ

Đặt bàn thờ thần tài đem lại nhiều tiền của cho gia chủ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Bộ tam đa đá trắng cao 40cm

Giá bán: 4.000.000 /Bộ.VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Nghê đá trắng cao 30 rộng15 cm

Giá bán: 1.200.000/ conVNĐ

- Có tác dụng bảo vệ sự bình yên , trấn sát cho gia chủ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Dê đá trắng cao 21 cm dài 16 cm

Giá bán: 500,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Dê đá Vàng cao 21 cm dài 16 cm

Giá bán: 500.000/ conVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Bộ tam đa đá trắng cao 40cm

Giá bán: 4.000.000/ bộVNĐ

Tam Đa là biểu tượng tốt đẹp mà con người luôn muốn có với hy vọng mang lại may mắn, sức khỏe và tài lộc. Nhưng câu chuyện và ý nghĩa về Tam Đa thì ít người biết đến.

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Dê đá hồng ngọc cao 10 cm dài 6 cm

Giá bán: 180.000/ conVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Phật Di lặc đá Trắng nguyên khối cao 45 cm rộng 40 cm

Giá bán: 4,300,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Dê đá ngọc xanh cao 15 cm dài 10 cm

Giá bán: 660,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Sư tử đá trắng nhỏ cao 20 cm

Giá bán: 350,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Hổ đá trắng cao 20cm

Giá bán: 150.000/ conVNĐ

Hồ là con vật linh thiêng và đầy quyền uy thường được thời phụng, là biểu tượng cho sức mạnh, uy quyền, cho công danh học hành và sự tăng tiến trong kinh doan

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đĩa thất tinh hồ lô đá đen

Giá bán: 800,000VNĐ

Đặt trên bàn trà giúp đem lại cho gia chủ sự an lành tăng cường sức khỏe,tránh được bệnh tật . Còn giúp hóa giải hung khí.

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Bộ tam đa đá vàng cao 40cm

Giá bán: 4.000.000/ bộVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Quan vân Trường đồng cao 37cm rộng 20cm

Giá bán: 1.800.000/ tượngVNĐ

Tác dụng tăng cường trấn trạch,chế lại hung khí, đem lại sự bình an, thịnh vượng, trí tuệ và tiền bạc cho gia chủ. Chống lại tiểu nhân trong kinh doang và cầu tài.

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Tượng phật di lạc ngồi - Cao 25 cm rộng 40 cm

Giá bán: 5,600,000VNĐ

Tượng làm từ chất liệu đồng bền đẹp

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Tượng phật di lạc ngồi - Cao 25 cm rộng 25 cm

Giá bán: 2,800,000VNĐ

Tượng được làm từ chất liệu đồng

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Tượng Bác Hồ đồng cao 32 cm rộng 25 cm

Giá bán: 3,300,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Tượng phật di lạc đứng- Cao 25 cm

Giá bán: 1,600,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Tượng Bác Giáp - Cao 45 cm

Giá bán: 6,300,000VNĐ

Tượng được đúc bằng đồng

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Tượng Bác Giáp - Cao 40 cm

Giá bán: 5,900,000VNĐ

Tượng bác giáp làm từ nguyên liệu đồng

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Cóc thiềm thừ ngậm tiền đồng mạ vàng 24K cao 15 dài 22 cm

Giá bán: 2.700.000/ conVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Tỳ hưu đồng có cánh dài 15 cao 14 cm

Giá bán: 1.755.000/conVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Gà đồng mạ vàng 24K cao 28 cm rộng13 cm

Giá bán: 4,860,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Tượng Bác hồ đồng mạ vàng 24K cao 26 cm rộng 20 cm

Giá bán: 4,050,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Rùa đầu rồng đồng mạ vàng 24K cao 10 dài 13 cm

Giá bán: 900,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Ngựa đồng mạ vang f24K cao cao18 dài 19cm

Giá bán: 1,593,000VNĐ

Trong phong-thủy, ngựa biểu tượng cho kinh doanh phát đạt, sự gia tăng tiền tài và thăng quan tiến chức. Riêng đối với những nhà kinh doanh, họ thường chọn hình tượng con ngựa để

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Quan vân Trường đồng mạ vàng 24K cao 37cm

Giá bán: 4,860,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Voi đồng mạ vàng 24K cao 27 dài 23 cm

Giá bán: 3.240.000/conVNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Hổ đồng mạ vàng 24K cao 14 dài 15 cm

Giá bán: 1,863,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Khỉ đồng mạ vàng 24 K cao 24 cm rộng 14 cm

Giá bán: 4,725,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Rồng đồng mạ vàng 24K cao 18cm dài 33 cm

Giá bán: 3,780,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Kì lân đồng long mã mạ vàng 24K cao15 dài 14 cm

Giá bán: 1.080.000/conVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Kì lân ôm con ( ôm cầu ) đồng mạ vàng 24K cao 11 dài 14 cm

Giá bán: 918.000/ con.VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Tượng Trần Quốc Tuấn đồng mạ vàng 24K cao 38 cm rộng 15 cm

Giá bán: 6,480,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Ngựa đồng mạ vàng 24K cao 26cm dài 30 cm

Giá bán: 4,860,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Tranh đá bình hoa dài 51 cm rộng 41 cm

Giá bán: 800,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Tranh trống đồng có bản đồ VN 40x40 cm

Giá bán: 500.000/ chiếcVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Bộ tứ quý cao 62 rộng 38 cm

Giá bán: 1,100,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Tranh đồng Quan âm Bồ tát phát quang hình CN cao 53 rộng 35 cm

Giá bán: 800,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Tranh đồng chữ Tâm 58x58cm

Giá bán: 550,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Tranh tứ quý đồng cao 1 m rộng 40cm

Giá bán: 1,700,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Tranh hoa sen khung tròn phát quang ĐK 70cm

Giá bán: 1,800,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Tranh đồng chữ Thọ 60x 60 cm

Giá bán: 480,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Các Tranh thêu hoa có chữ Tâm hoặc Phúc hoặcLộc hoặc Khai trương phát tài - vạn sự như ý và khopong có chữ cao 88cm rộng 64 cm

Giá bán: 1,100,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Tranh thuyền buồm đồng cao70 rộng 58cm

Giá bán: 900,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Tranh thêu Cảnh Đồng quê rộng 67 cm dài 88cm

Giá bán: 1,500,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Tranh thêu Cội nguồn Tổ ấm rộng 1,06 m dài 1,56 m

Giá bán: 3,800,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Tranh chữ phúc đồng 70 x 70 cm

Giá bán: 700.000/cVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Tranh tứ quý thêu cao 97 rộng 50 cm

Giá bán: 2.500.000/ BộVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đồng hồ vạn niên cảnh thiên nhiên rộng 50 dài 90 cm

Giá bán: 750,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Hồ lô bát quái dài 22 cm - Đồ phong thủy

Giá bán: 800,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Trống đồng gõ có hộp bảo vệ F15cm - đồ phong thủy

Giá bán: 700,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Trống đồng gõ có hộp bảo vệ F10cm - đồ phong thủy

Giá bán: 420,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Trống đồng đúc có hộp bảo vệ F10cm - đồ phong thủy

Giá bán: 1,200,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Gậy như ý đồng nhỏ dài 9.5cm - phongthuydotho

Giá bán: 90,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Rùa đồng cỡ nhỏ cao 7cm dài 13cm - đồ phong thủy

Giá bán: 350,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Chuột đồng bên đàn con dài 14cm cao 9cm nặng 0.9 kg - Con giáp bằng đồng

Giá bán: 600,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Đôi kỳ lân 2 sừng ẵm cầu ẵm thỏi vàng bằng đồng dài 15 cm cao 17 cm

Giá bán: 1,820,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Đôi kỳ lân 2 sừng ẵm cầu ẵm thỏi vàng bằng đồng dài 10 cm cao 12 cm

Giá bán: 800,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Ngựa đồng hí cao 22 cm dài 20 cm - phong thủy đồ thờ

Giá bán: 800,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Đôi kỳ lân 2 sừng ẵm cầu ẵm con bằng đồng dài 22 cm cao 18 cm

Giá bán: 2,000,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cóc thiểm thừ đồng giả cổ nâu dài 20cm cao 11 cm

Giá bán: 810.000 /conVNĐ

Đem lại của cải cho gia chủ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Tháp văn xương đồng cao 21 cm

Giá bán: 450,000VNĐ

Để trong nhà hoặc bàn học sẽ có tác dụng bảo vệ và mang lại may mắn. thuận lợi cho thi cử học hành , thăng tiến trí tuệ công dan.Còn có khả năng ngăn ngừa hung khí, tà ma .

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Hồ lô đồng Bát tiên cao 14 cm

Giá bán: 300.000VNĐVNĐ

Hồ lô là vật phẩm phong thủy có tác dụng tăng vận khí đẻ hóa giải hung khí và tăng cường sức khỏe. hồ lô bát tiên là biểu tượng của tám vị tên đem lại mọi điều tốt lành trong cuộc

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Ve đồng chặn giấy bàn làm việc Dài 10 cm rộng 5 cm / Phongthuy

Giá bán: 300,000VNĐ

Ve biểu tượng của sự bất tử và là lá bùa chống lại những âm mưu . Còn là sự bảo vệ khỏi những nguy hiểm khỏi những người bạn không đáng tin tưởng và khỏi kẻ thù

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Tượng Trần Quốc Tuấn đồng Khảm bạc cao 38 cm rộng 14 cm

Giá bán: 3,600,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Hồ lô 5 con dơi cao 20 cm

Giá bán: 550,000VNĐ

Hồ lô là vật phẩm phong thủy có tác dụng tăng vận khí đẻ hóa giải hung khí và tăng cường sức khỏe. hồ lô là vật phong thủy dùng cho trẻ nhỏ hay quấy khóc, ốm yếu ..

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Mặt trống đồng F60 cm có giá đỡ

Giá bán: 3.800.000/ chiếcVNĐ

Hình ntroongs đồng là hình của Ma la da ( tức là miêu tả sự vận động của vũ trụ mang giá trị tinh thần rất cao cấp )Biểu thị cho quyền lực ở mọi lĩnh vực

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Chuông bát Đài Loan F15

Giá bán: 1,470,000VNĐ

Trong thờ cúng tiếng chuông ngân lên

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Rùa đầu rồng đồng cõng con dài 23cm cao 16 cm

Giá bán: 1,000,000VNĐ

- Thanh long có tác dụng chế sát từ các luồng “tà khí”, “tiêu trừ tiểu nhân”, “tạo uy nghiêm”, mang lại vượng khí, mang lại tài lộc, kích thích công danh sự nghiệp.

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Phật di lặc đồng gánh tiền cao 50 rộng 50 cm

Giá bán: 9.700.000 / tượngVNĐ

PDL tượng trưng cho Quyền lực, thịnh vượng, giàu sang , sức khỏe, đem lại sự hài hòa, niềm vui sự vô tư, vận may, sự tốt lành trong cuộc sống và trường thọ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Tượng phật Quan âm Bồ tát đồng cao 25 cm rộng 15 cm

Giá bán: 1.000.000 / tượngVNĐ

Tác dụng hóa giải phong khí,đem lại bình an,thịnh vượng đồng thời còn giải trừ tai ách cho gia chủ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Rắn hổ mang đồng cao 17cm / Phongthuy

Giá bán: 540.000/ ConVNĐ

Bày trí một tượng rắn tài lộc trong nhà hay văn phòng làm việc sẽ giúp bạn gặp được nhiều may mắn hơn trong cuộc sống, khiến công việc luôn phát triển thuận lợi trôi chảy cả năm.

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Cóc thiểm thừ đồng giả cổ xanh dài 18cm cao 10 cm

Giá bán: 450.000 /conVNĐ

Đứng sau Tỳ Hưu, linh vật thứ hai trong Phong thủy chỉ có thể là Thiềm thừ. Thiềm thừ là con vật huyền thoại cóc vàng có 3 chân, nó là biểu tượng của Thần tài, của sự may mắn về k

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Cóc thiềm thừ ngồi trên bát quái cao 8cm rộng 9 cm

Giá bán: 280,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Rùa đầu rồng đồng cõng gậy như ý dài 11cm cao 9 cm. Đồ trấn trạch . đồ phong thủy

Giá bán: 350,000VNĐ

- Thanh long có tác dụng chế sát từ các luồng “tà khí”, “tiêu trừ tiểu nhân”, “tạo uy nghiêm”, mang lại vượng khí, mang lại tài lộc, kích thích công danh sự nghiệp.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Rùa đầu rồng đồng cõng Phượng dài 32cm cao 33 cm

Giá bán: 2,070,000VNĐ

Biểu tượng của sự thành công, thành đạt. Tốt lành, may mắn và trường thọ. đồng thời còn có tác dụng trấn sát tốt

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Rùa đầu rồng đồng bát quái cao 9cm dài 11cm

Giá bán: 350,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Đôi cá chép đồng nâng gậy như ý dài 37cm cao 18 cm

Giá bán: 2,250,000VNĐ

Biểu ngju của sự thăng tiến công danh,đem lại kinh doanh may mắn; tiền bạc hanh thông;để trong nhà mang lại may mắn , thịnh vượng, Còn tác dụng hóa giải sát khí rất tốt.

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Dây tiền hoa mai kết - phong thủy đồ thờ

Giá bán: 150,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Dây Đồng tiền ( Dơi ) ngũ phúc lâm môn / Phongthuy

Giá bán: 80,000VNĐ

Trong tiếng Trung Quốc, từ “dơi” và từ “phúc” là đồng âm. Chính vì vậy, dơi (còn gọi là phúc thử) trở thành con vật tượng trưng cho sự cát tường

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Dây treo xe tỳ hưu đá ngọc vàng tua chùm đu đủ đá - Phong thủy Hòa Bình

Giá bán: 100,000VNĐ

Dùng treo trong xe ô tô gặp nhiều may mắn tiền lộc

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Dây Tiền lục đế to / Phongthuy

Giá bán: 85.000/ dâyVNĐ

Tiền lục đế là các đồng tiền của các thời đại cường thịnh cho nên khí trường của nó rất mạnh,vì thế nó sẽ tăng cường tài vận rất tốt

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đồng tiền cổ âm dương / Phongthuy

Giá bán: 4.000 /chiếc VNĐ

- Theo phong thủy, tiền xu là một trong những vật phẩm quan trọng. Ngày xưa, người ta dùng tiền xu đục lỗ hình tròn tượng trưng cho trời, giữa là lỗ hình vuông tượng trưng cho đất

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Dây tiền thập đế nhỏ / Phongthuy

Giá bán: 40.000/chiếcVNĐ

Số 8 tượng trưng cho sao Bát Bạch rất vượng khí, có tác dụng phát huy Thổ khí trong Vận Tám (từ năm 2004 đến 2023) tức là sự thịnh vượng và phát triển, hoạnh phát về tài lộc.

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Dây Tiền xu kết hình hoa mai / Phongthuy

Giá bán: 80.000 / dâyVNĐ

Có tác dụng rất lớn trong con đường công danh, sự nghiệp, góp phần làm thăng quan tiến chức và hóa giải kẻ tiểu nhân ám hại…

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Dây tiền ngũ đế nhỏ / Phongthuy

Giá bán: 23,000VNĐ

Xâu tiền ngũ đế Nhằm tăng thêm vượng khí tài lộc, và được treo trên cửa nhà thông nhau để tránh thất thoát tiền của.

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Dây tiền ngũ đế to / Phongthuy

Giá bán: 70.000 / dây.VNĐ

NGũ đế là 5 đồng tiền cổ của 5 vị Hoàng đé cường thịnh nhất triều đại nhà Thanh theo phong thủy tiền ngũ đế khí trường của nó rất mạnh giúp tăng cường tài vận chấn sát khí

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Dây treo xe hồ lô ngọc xanh - Thoi vàng - Phong thủy Hòa Bình

Giá bán: 100,000VNĐ

Sản phẩm bền đẹp ý nghĩa

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Dây tiền lục đế nhỏ / Phongthuy

Giá bán: 25.000/ chiếcVNĐ

Là 6 đồng tiền của 6 đời vua cường thịnh nhất triều đại nhà Thanh tác dụng tăng tài vận, trấn sát khí

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đại tự khung đồng đỏ 1,55 m/ đồ thờ

Giá bán: 5.500.000/chiếcVNĐ

Bộ đại tự được làm từ kim loại đồng nguyên chất, gồm có một bức hoành phi, hai bên là hai câu đối khung đồng xung quanh. hoa văn thúc nổi hình rồng chầu nguyệt...

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Đại tự khung đồng đỏ 1,55 m/ đồ thờ

Giá bán: 5.500.000/ bộVNĐ

Bộ đại tự được làm từ kim loại đồng nguyên chất, gồm có một bức hoành phi, hai bên là hai câu đối khung đồng xung quanh. hoa văn thúc nổi hình rồng chầu nguyệt...

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cuốn thư đồng vàng ( nền đen hoặc nâu đỏ ) dài1,55 m/ đồ thờ

Giá bán: 6000000đVNĐ

Cuốn thư thể hiện cho tri thức, sự cao sang phú quý và sự vĩnh cửu (thể hiện qua các họa tiết bút kiếm và hoa văn chữ vạn chìm).Cuốn thư thường được sử dụng để tiết chế phong thủy.

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cuốn thư đồng đỏ ( nền đen hoặc nâu đỏ ) dài1,76 m/ đồ thờ

Giá bán: 7000000đ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cuốn thư đồng đỏ sơn đen rộng 1,76 m/ đồ thờ

Giá bán: 6.900.000/ bộ

Cuốn thư thể hiện cho tri thức, sự cao sang phú quý và sự vĩnh cửu (thể hiện qua các họa tiết bút kiếm và hoa văn chữ vạn chìm).Cuốn thư thường được sử dụng để tiết chế phong thủy.

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cuốn thư gỗ mít sơn son thết vàng 1,55 m / đồ thờ

Giá bán: 8000000đVNĐ

Bộ cuốn thư được làm từ gỗ mít. bức cuốn thư được trạm nổi song long trầu nguyệt, hai câu đối hai bên có hình ống hoặc hình lá lật trạm hình long, ly, quy, phượng và câu đối

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Cuốn thư đồng đỏ ( nền đen hoặc nâu đỏ ) dài1,55 m / đồ thờ

Giá bán: 6300000đVNĐ

Bộ cuốn thư được làm từ đồng vàng. bức cuốn thư được trạm nổi song long trầu nguyệt, hai câu đối hai bên có hình ống hoặc hình lá lật trạm hình long, ly, quy, phượng và câu đối

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Đèn đồng 6A-3D cao 40cm mạ vàng 24K/ đồ thờ

Giá bán: 2.964.000/chiếcVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Nến đồng D-04 Cao 38cm mạ vàng 24 K/ đồ thờ

Giá bán: 6.453.000/ ChiếcVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đỉnh đồng B257 -3C chân quỳ cao 50 cm mạ vàng 24K/ đồ thờ

Giá bán: 14.670.000 / chiếcVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đĩa Phúc đồng DDT Đường kính 35cm / đồ thờ

Giá bán: 2.381.000 / chiếcVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Hoa sen đồng cao 70cm mạ vàng 24K( không tính lọ hoa )/ đồ thờ

Giá bán: 260.000/ chiếcVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đài nước CN-01 đồng mạ vàng 24K cao 13cm/ đồ thờ

Giá bán: 972.000/chiếcVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Hạc đồng H38- cánh xòe cao 42 cm mạ vàng 24 K/ đồ thờ

Giá bán: 4.392.000/conVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Lọ hoa bát tiên đồng 20c-3D cao 30cm mạ vàng 24K/ đồ thờ

Giá bán: 2.430.000/ chiếcVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Ống hương Đòng D464 cao 24cm mạ vàng 24K/ đồ thờ

Giá bán: 2.729.000 / chiếcVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Cốt Thất bảo / đồ thờ

Giá bán: 35.000/ HộpVNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Ông Phát lộc cao 35 cm/ đồ thờ

Giá bán: 580,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Đèn dầu gốm nhũ Trắng - Vàng - Tím ) Cao 17 cm/ đồ thờ

Giá bán: 75.000/ chiếcVNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Đèn thờ nhựa đỏ 1 bông cao 20 cm / đồ thờ

Giá bán: 156.000/ ĐôiVNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Đèn sen đỏ 1 bông cao cấp cao 23 cm / đồ thờ

Giá bán: 308.000/ ĐôiVNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Đèn dầu gốm như ý cao 14 cm cm / đồ thờ

Giá: 105.000 / chiếcVNĐ  Giá KM: i VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Đèn dầu gốm lam nhỏ cao / đồ thờ

Giá bán: 42.000 / chiếcVNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Dầu thắp đèn thờ không mùi không khói( can 1 lít )/ đồ thờ

Giá bán: 35000đ/canVNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Đèn thờ 1 bông ngũ sắc cao 15 cm/ đồ thờ

Giá bán: 140.000/ ĐôiVNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Đèn gốm lam ALa Đanh cao 17 cm / đồ thờ

Giá bán: 77.000 / chiếcVNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Đèn trắng 3 bông đổi màu cao 45 cm/ đồ thờ

Giá bán: 345.000/ chiếcVNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Dầu thắp đèn thờ không mùi không khói( can 2 lít )/ đồ thờ

Giá bán: 70000đ/can

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Đèn dầu gốm rạn cổ cao 21 cm / đồ thờ

Giá bán: 280.000/ chiếcVNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Đèn thờ trắng đổi màu 1 bông cao 21 cm / đồ thờ

Giá bán: 260.000/ đôiVNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Đèn thờ nhựa vàng - hồng 1 bông cao 20 cm / đồ thờ

Giá bán: 265.000/ ĐôiVNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Đèn dầu cát tường đế hoa sen mạ vàng nhỏ / đồ thờ

Giá bán: 140.000/ chiếcVNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Ly đồng trơn G38 to / đồ thờ

Giá bán: 65.000/ chiếcVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Ly đồng trơn G39 nhỏ / đồ thờ

Giá bán: 55.000/ cVNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Ly đồng hoa sen G23 / đồ thờ

Giá bán: 60.000/ c

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Tồn đựng ly F636 - 3D dài 30 cm / đồ thờ

Giá bán: 469,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Tồn đựng ly F637 - 2D dài 24 cm - Đồng Dapha vàng / đồ thờ

Giá bán: 345.000/ chiếcVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Tồn đựng ly rượu F636 - 3D đen dài 27 cm - Đồng Dapha / đồ thờ

Giá bán: 683.000/chiếcVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Tồn đựng ly A2-VT dài 30 cm - Đồng Vĩnh Tiến / đồ thờ

Giá bán: 588.000/ chiếcVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Tồn đựng ly 17B - 3D nâu dài 29 cm / đồ thờ

Giá bán: 980.000/ chiếcVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Bình đốt hương trầm đồng Đa pha 13-H rộng 16 cm / đồ thờ

Giá bán: 568.000 / chiếcVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Bình đốt hương trầm đồng Đa pha 13- I rộng 14 cm / đồ thờ

Giá bán: 451.000/ chiếcVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Bình đốt hương trầm đồng Đa pha 13- J rộng 12 cm / đồ thờ

Giá bán: 392.000/ chiếcVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Hộp hương trầm thơm đặc biệt / đồ thờ

Giá bán: 30.000/ hộpVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đài nước D472 B + Đế đài nước D472C / đồ thờ

Giá bán: 794,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đài nước CN -01 cao 14 cm / đồ thờ

Giá bán: 390000/cVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đèn đồng 6A-2D vàng cao 40 cm / đồ thờ

Giá bán: 980.000/ c

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đèn 4G. 3D đen Cao 56 cm - Đồng Dapha / đồ thờ

Giá bán: 1.727.000/chiếcVNĐ

Đèn đồng hao văn nổi sản phẩm được làm qua 2 khuôn đúc nên hình ảnh nét đẹp...dộ bền cao

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đèn dứa 6A3D Cao 37 cm - Đồng Dapha / đồ thờ

Giá bán: 1.370.000./chiếcVNĐ

Đèn đồng được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại. sản phẩm bóng đẹp, bền màu... -Cây đèn với ánh sáng đỏ trên bàn thờ làm tăng vẻ linh thiêng của không gian thờ cúng...

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đèn K1A có chuông Cao 44 cm - Đồng Hung y / đồ thờ

Giá bán: 1.590.000/chiếcVNĐ

-Đèn đồng được sản xuất tren dây truyền công nghệ hiện đại. sản phẩm bóng đẹp, bền màu... -Cây đèn với ánh sáng đỏ trên bàn thờ làm tăng vẻ linh thiêng của không gian thờ cúng...

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đèn K2A có chuông Cao 37 cm - Đồng Hung y / đồ thờ

Giá bán: 1.228.000/chiếcVNĐ

-Đèn đồng được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại. sản phẩm bóng đẹp, bền màu... -Cây đèn với ánh sáng đỏ trên bàn thờ làm tăng vẻ linh thiêng của không gian thờ cúng...

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đèn K4A có chuông cao 25 cm - Đồng Hung y / đồ thờ

Giá bán: 626.000/chiếcVNĐ

-Đèn đồng được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại. sản phẩm bóng đẹp, bền màu... -Cây đèn với ánh sáng đỏ trên bàn thờ làm tăng vẻ linh thiêng của không gian thờ cúng...

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đèn đồng 4G - 3D vàng cao 45cm - Đồng Dapha / đồ thờ

Giá bán: 1.569.000./ chiếc.VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đèn 4G. 3D nâu Cao 56 cm - Đồng Dapha / đồ thờ

Giá bán: 1.990.000/chiếcVNĐ

Đèn đồng nâu hoa văn nổi cao 56 cm

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đèn đồng 6-B2 cao 27 cm / đồ thờ

Giá bán: 575.000/ c

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đèn đồng 4G-2D cao 45 cm / đồ thờ

Giá bán: 1.456.000/ cVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đèn đồng K-2B không có chuông cao 37 cm / đồ thờ

Giá bán: 1.061.000/cVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Đèn đồng 25-N3D cao 38 cm / đồ thờ

Giá bán: 1.810.000/ cVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Bát hương đồng A191 đường kính 14,5 cm - Đồng Hung y / đồ thờ

Giá bán: 602,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Bát hương đồng A147 đường kính 16,5 cm - Đồng Hung y / đồ thờ

Giá bán: 993,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Bát hương đồng 10K - 2D đường kính 16cm / đồ thờ

Giá bán: 455,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Bát hương tai rồng đồng A120 ĐK 17 cm - Đồng Dapha / đồ thờ

Giá bán: 1,252,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Bát hương tai rồng đồng A157 ĐK 15,5 cm - Đồng Hung y / đồ thờ

Giá bán: 796,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Bát hương đồng 10P-3D đường kính 18 cm cao 18 cm / đồ thờ

Giá bán: 1,258,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Bát hương đồng A2 đường kính 21,5 cm / đồ thờ

Giá bán: 2,081,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Bát hương đồng A158 đường kính 13 cm - Đồng Hung y / đồ thờ

Giá bán: 441,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Bát hương đồng 10Q-2D đường kính 16 cm - Đồng Dapha / đồ thờ

Giá bán: 896,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Bát hương tai rồng đồng A119 - 3D ĐK 18 cm - Đồng Dapha / đồ thờ

Giá bán: 2,008,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Bát hương tai rồng đồng A128 ĐK 11 cm - Đồng Hung y / đồ thờ

Giá bán: 531.000/ chiếcVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Bát hương đồng A149 đường kính 16,5 cm - Đồng Hung y / đồ thờ

Giá bán: 756,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Lọ hoa bát tiên nổi 20C.3D nâu cao 30cm - Đồng Dapha , đồ thờ

Giá bán: 1.291.000/ chiếcVNĐ

Lọ Hoa Bát tiên nổi màu nâu sang trọng. Cao 24 cm. Hiệu Đa Pha được sản xuất trên dây truyền hiện đại qua 2 lượt khuân tạo cho hoa văn nổi và sắc nét...

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Lọ hoa bát tiên nổi 20C.3D cao 30cm - Đồng Dapha , đồ thờ

Giá bán: 1.260.000/ ChiếcVNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Lọ hoa Bát tiên không nổi 20C.2D cao 28 cm - Đồng Dapha , đồ thờ

Giá bán: 616.000/chiếc

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Ống hương D463 cao 27cm , đồ thờ đồng, đồ phong thủy

Giá bán: 1,260,000VNĐ

Cửa hàng phong thủy Hòa Bình, do phong thuy, dophongthuy, phongthuydotho.com, vòng đá quý, trang sức đá quý,tỳ huu, đồ đá, linh phẩm đá, linh phẩm đồng, trang sức bạc, thạch anh tó

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Ống hương D464 Cao 24 cm , đồ thờ đồng, đồ phong thủy

Giá bán: 1,011,000VNĐ

Ống hương đồng Dài loan hoa văn nổi hình đôi rồng chầu, màu bóng đẹp với thời gian...

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Ống hương D426 cao 19cm , đồ thờ đồng, đồ phong thủy

Giá bán: 419,000VNĐ

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

Ống hương D424 cao 27cm, , đồ thờ đồng, đồ phong thủy

Giá bán: 985,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

Ống hương 15K - 3D nâu đồng dapha , đồ thờ

Giá bán: 897,000VNĐ

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận